• 4 سال پیش

  • 220

  • 07:26

نگاتیو- زیر نگاه مردان

وقت شنیدن
2
توضیحات
نگاتیو به ماجراهای واقعی عکسهای مطرح جهان می پذیرد. این نگاتیو دوم است که می شنوید

با صدای
پژوهش و اجرا: مهدی جمالی
کارگدانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads