• 3 سال پیش

  • 418

  • 20:52

روحت شاد آقای شاملو

وقت شنیدن
7
توضیحات
روحت شاد خاطره بازی با کسانی است که برایمان بهترینها را ساخته اند. در پنجمین روحت شاد، از شاملو گفته ایم.

با صدای
به ترتیب اجرا: آویده تدین پور، محمد علی بگلو، نغمه قدسی و شکوه خسروی
طراح، نویسنده و کارگردان: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads