• 3 سال پیش

  • 312

  • 24:22

تهران قدیم- خندق و خندق نشینان

وقت شنیدن
3
توضیحات
تهران قدیم مروری است بر تاریخ پایتخت کهن ایران از نگاه جعفر شهری

با صدای
راوی: شهرزاد فتوحی
تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads