• 3 سال پیش

  • 191

  • 08:59

نگاتیو- جنگ کرگدن ها

وقت شنیدن
2
توضیحات
در نگاتیو، از مشهورترین عکسهای تاریخ می گوییم. برنامه سوم و جنگ کرگدن ها

با صدای
پژوهش و اجرا: مهدی جمالی
تنظیم و کارگردانی: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads