• 3 سال پیش

  • 364

  • 12:52

تهران قدیم- خیابان ناصریه

وقت شنیدن
3
توضیحات
تهران قدیم مروری است بر تاریخ پایتخت کهن ایران از نگاه جعفر شهری در این برنامه در مورد خیابان ناصریه صحبت کرده ایم.

با صدای
روایت و تنظیم متن : شهرزاد فتوحی
کارگردانی و انتخاب موسیقی: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads