• 3 سال پیش

  • 329

  • 07:33

خیمه صدایم کنید- منبر روضه

وقت شنیدن
3
توضیحات
خیمه صدایم کنید پادکستی است به زبان حسینیه سادات اخوی، قدیمی ترین حسینیه تاریخ از زمان قاجار

با صدای
نویسنده: عترت اسماعیلی
با اجرای: حمیدرضا عابدینی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads