• 3 سال پیش

  • 347

  • 08:09

خیمه صدایم کنید- چای روضه

وقت شنیدن
4
توضیحات
خیمه صدایم کنید پادکستی است به زبان حسینیه سادات اخوی، قدیمی ترین حسینیه تاریخ از زمان قاجار

با صدای
نویسنده : عترت اسماعیلی
اجرا: حمیدرضا عابدینی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads