• 3 سال پیش

  • 510

  • 08:02

خیمه صدایم کنید- پارچه سفید بخت

وقت شنیدن
3
توضیحات
خیمه صدایم کنید پادکستی است به زبان حسینیه سادات اخوی، قدیمی ترین حسینیه تاریخ از زمان قاجار

با صدای
با اجرای حمیدرضا عابدینی
نویسنده: عترت اسماعیلی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads