• 3 سال پیش

  • 259

  • 04:58

خیمه صدایم کنید- خیمه ها می سوزند

وقت شنیدن
2
توضیحات
خیمه صدایم کنید پادکستی است به زبان حسینیه سادات اخوی، قدیمی ترین حسینیه تاریخ از زمان قاجار

با صدای
نویسنده: عترت اسماعیلی
با اجرای حمیدرضا عابدینی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads