• 3 سال پیش

  • 148

  • 21:20

استفاده از معماری بومی در عصر حاضر

معماری معاصر
2
توضیحات
مصاحبه با يک معمار براي فهمیدن هدف استفاده از معماري بومي در عصر حاضر. منظور و مفهوم معماري بومی چیست؟ آيا مصالح بومي ما با طراحي امروز ما سازگار است؟ اين مصاحبه بين دانشجويان بهاره سلمانيان، فائزه موسوي و مهديه فلاحي و مهندس تولايي صورت می‌گيرد.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads