• 2 سال پیش

  • 83

  • 10:45
غزلیات شماره 313 و 314 و 315 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزلیات شماره 313 و 314 و 315 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزلیات شماره 313 و 314 و 315 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 10:45

  • 83

  • 2 سال پیش

غزلیات شماره 313 و 314 و 315 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
313 : هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل 314 : رهروان راعشق بس باشد دلیل 315 :عاشق روی جوانی خوش و نوخاسته ام

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads