• 3 سال پیش

  • 290

  • 13:00

غزليات شماره 286 و 287 و 288 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
1
1
0

غزليات شماره 286 و 287 و 288 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
  • 13:00

  • 290

  • 3 سال پیش

توضیحات
286 : يا رب! آن نوگل خندان كه سپردي به منش----ميسپارم به تو از چشم حسود چمنش 287 : در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش----قاضي قرابه كش شد و مفتي پياله نوش 288 : اي همه كار تو مطبوع و همه جاي تو خوش----دلم از حقه ياقوت شكرخاي تو خوش

با صدای
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
شادي طحان
جهانبخش كرمي
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads