• 3 سال پیش

  • 246

  • 09:05

غزليات شماره 295 و 296 و 297 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
0
0

غزليات شماره 295 و 296 و 297 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
  • 09:05

  • 246

  • 3 سال پیش

توضیحات
295 : به جد و جهد چو کاری نمیرود از پیش 296 : ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش 297 : مرا کاری ست مشکل با دل خویش

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads