• 3 سال پیش

  • 203

  • 11:50

غزليات شماره 301 و 302 و 303 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
0
0

غزليات شماره 301 و 302 و 303 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
  • 11:50

  • 203

  • 3 سال پیش

توضیحات
301 : بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 302 : در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 303 : طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads