• 2 سال پیش

  • 146

  • 08:52
غزليات شماره 298 و 299 و 300 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 298 و 299 و 300 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزليات شماره 298 و 299 و 300 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 08:52

  • 146

  • 2 سال پیش

غزليات شماره 298 و 299 و 300 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
غزل شماره 298 : من خرابم ز غم یار خراباتی خویش غزل شماره 299 : دلم رمیده شد و غافلم من درویش غزل شماره 300 : قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads