• 4 سال پیش

  • 47

  • 21:00

گفتگو با مهندس بهادر مدیر مارکتینگ شرکت پدیده شیمی قرن

رادیو افق کوروش
0
توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامران بهادر مدیر مارکتینگ شرکت پدیده شیمی قرن

shenoto-ads
shenoto-ads