• 3 سال پیش

  • 47

  • 21:00

گفتگو با مهندس بهادر مدیر مارکتینگ شرکت پدیده شیمی قرن

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس بهادر مدیر مارکتینگ شرکت پدیده شیمی قرن

رادیو افق کوروش
  • 21:00

  • 47

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامران بهادر مدیر مارکتینگ شرکت پدیده شیمی قرن

shenoto-ads
shenoto-ads