• 4 سال پیش

  • 34

  • 05:24

مصاحبه رادیو افق کوروش با آقای گل محمدی سرپرست فروشگاه نسیم شهر2

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه رادیو افق کوروش با آقای گل محمدی سرپرست فروشگاه نسیم شهر2

رادیو افق کوروش
  • 05:24

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
شعبه نسیم شهر صدرنشین جدول تحقق اهداف دی ماه

shenoto-ads
shenoto-ads