• 4 سال پیش

  • 19

  • 03:45

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس غربی مدیر فروش منطقه 2

رادیو افق کوروش
0
توضیحات
منطقه 2 رتبه چهارم و پنجم تحقق اهداف دی ماه و بیش ترین سهم جدول 10 شرکت پیشرو را کسب کرد

shenoto-ads
shenoto-ads