• 3 سال پیش

  • 1.7K

  • 01:09:01

قسمت هجدهم / ما از این داستان چه می‌دانیم؟

قتل مرموز
19
19
25

قسمت هجدهم / ما از این داستان چه می‌دانیم؟

قتل مرموز
  • 01:09:01

  • 1.7K

  • 3 سال پیش

توضیحات
عدنان مطمئن نیست که سارا پایانی برای این ماجرا داشته باشد. سارا نیز هر چه پیش می‌رود اطلاعات جدیدی به دست می‌آورد که پرونده را گنک تر می‌کند. سارا به همراه دوستانش جولی و دانا تمام اقدامات انجام شده و اطلاعات به دست آمده از ابتدا را دوباره بررسی می کنند تا چیزی را از قلم نینداخته و بتوانند به نتیجه‌ای برسند.

با صدای
گلاره عباسی
احسان کرمی
ستاره پسیانی
الهه پرسون
گروه گویندگان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads