• 2 سال پیش

  • 50

  • 09:38
قسمت 8 - سیکل معیوب (بخش دوم)

قسمت 8 - سیکل معیوب (بخش دوم)

مستر کوچ
1
قسمت 8 - سیکل معیوب (بخش دوم)
  • 09:38

  • 50

  • 2 سال پیش

قسمت 8 - سیکل معیوب (بخش دوم)

مستر کوچ
1

توضیحات
در این قسمت از پادکست مسترکوچ قرار هست در مورد سیکل معیوب از نوع روزمرگی صحبت کنیم و باهم ببینیم که چطور روزمرگی میتونه تاثیرات منفی روی کیفیت زندگی ما بذاره

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads