• 4 سال پیش

  • 100

  • 03:30

لباس مناسب سخنرانی - آموزش سخنرانی

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
1
1
0

لباس مناسب سخنرانی - آموزش سخنرانی

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 03:30

  • 100

  • 4 سال پیش

توضیحات
لباس مناسب سخنرانی یکی از مهمترین موارد ظاهری هست که می بایست یک سخنران به آن دقت و توجه ویژه ای داشته باشه، چرا که اگر لباس سخنران مناسب نباشه ممکنه که اصلا برای صحبت های سخنران تره هم خرد نکنند. از شما دعوت می کنم تا به این رادیو بیان که در مورد لباس مناسب سخنرانی هست گوش کنید:

shenoto-ads
shenoto-ads