• 4 سال پیش

  • 116

  • 04:30
  • 04:30

  • 116

  • 4 سال پیش

توضیحات
رادیو بیان شماره ۳۸ در مورد این موضوع است که چگونه ذهن باز داشته باشیم. داشتن یک ذهن باز واقعا می تونه در پیشبرد اهداف و اتخاذ تصمیم های درست به ما کمک زیادی کنه. افرادی که ذهن باز دارند به احتمال خیلی زیاد زندگی موفقی هم خواهند داشت و می توانند مسائل پیرامون خودشون رو به راحتی مدیریت کنند. از شما دعوت می کنم که به این رادیو بیان گوش دهید: *** آموزش‌های وب‌سایت را از دست ندهید *** AmirMostafa.com

shenoto-ads
shenoto-ads