• 4 سال پیش

  • 67

  • 03:16

بیان راز در محیط کاری - ارتباط موثر

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
0
0
0

بیان راز در محیط کاری - ارتباط موثر

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 03:16

  • 67

  • 4 سال پیش

توضیحات
آیا بیان کردن راز در محیط کاری کار صحیحی است؟ آیا می توان به همکاران صمیمی رازی را بیان کرد؟ آیا در میان گذاشتن مسائل شخصی با همکاران صمیمی خوب است؟ در رادیو بیان شماره ۳۷، این موارد بررسی شده است و در انتهای آن یک توصیه بسیار مهم برای شما بزرگوران بیان کرده ام. بنابراین از شما دعوت می کنم تا به این رادیو بیان گوش دهید: *** آموزش‌های وب‌سایت را از دست ندهید *** AmirMostafa.com

shenoto-ads
shenoto-ads