• 4 سال پیش

  • 175

  • 09:53

بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال 97 کافه بازار - بخش دوم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال 97 کافه بازار - بخش دوم

Tile Soft | تیله سافت
  • 09:53

  • 175

  • 4 سال پیش

توضیحات
صنعت اپلیکیشن های موبایل در ایران عمده وزن خود را بر دوش پلتفرم اندروید انداخته است و سلطنت اقتصاد اندروید، در دستان کافه بازار، فروشگاه نرم افزاری ایرانی است. پیش از این عملکرد نرم افزار های منتشر شده در سال 97 و میزان فروش آن ها در کافه بازار را مورد بررسی قرار دادیم و وعده ی بخش دوم آن مقاله یعنی بخش بازی ها را دادیم و الوعده وفا! این مقاله را در سایت تیله سافت بخوانید : http://tilesoft.ir/cf97gm

shenoto-ads
shenoto-ads