• 5 سال پیش

  • 76

  • 07:40

جهان پرچت، نشسته بر شانه های چهار فیل!

Tile Soft | تیله سافت
0
توضیحات
در تعریف جهان، زمان و مکان معمولا زمانی که دیگر واحدی برای سنجش وجود نداشته باشد، از تخیالتی که این نویسنده ی بریتانیایی ابداع کرده است استفاده می شود؛ شاید در مراحل پایانی بازی Tasty planet با صحنه ی بلعیدن سیارات، کهکشان ها و لاکپشت های زمان برخورد کرده باشید و این بخشی از ایدئولوژی طنزآلود تری پرچت است که در کتاب Disc World یا جان تخت، متبلور می شود. اما بیایید تری پرچت، افکار و آثارش را دقیق تر بشناسیم! این مقاله در سایت تیله سافت : http://tilesoft.ir/tpratch

shenoto-ads
shenoto-ads