• 4 سال پیش

  • 214

  • 15:30

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم

Tile Soft | تیله سافت
  • 15:30

  • 214

  • 4 سال پیش

توضیحات
مجموعه ی "برنامه نویسی یاد نگیرید" برای کسانی تهیه شده است که معتقدند علم بشر به کامپیوتر منتهی می شود و از نگاه محض به دیگر علوم، خودداری می کنند. برنامه نویسی یاد گرفتن شایسته افرادی است که از تفکر محض به فرمول ها پرهیز می کنند و افکارشان نیازمند ابزاری است که بتواند یک تصویر واقعی از علم را به وجود بیاورد. اگر از ریاضیات محض و نگاه آرمانی وغیر واقعی به علم خوشتان نمی آید، به ششمین جلسه از این دوره ی آموزش خوش آمدید. ادامه در : http://tilesoft.ir/dlp6

shenoto-ads
shenoto-ads