• 5 سال پیش

  • 328

  • 12:09

زمان، پدیده ای ساده، پیچیده و بی نهایت

Tile Soft | تیله سافت
0
توضیحات
همه ی ما این جمله را از بزرگتر هایمان شنیده ایم که هر آدمی یک همزاد دارد که در جای دیگری در این دنیا زندگی می کند. همچنین همه ی ما انسان ها، زمان هایی که در خواب به سر می بریم، با رویا و خواب های مختلف، سرگرم می شویم. در واقع ما هنگام خواب و رویا دیدن، همزمان هم در این دنیا زندگی می کنیم و همزمان در جهانی دیگر به سر می بریم. گاهی اوقات مدت زمان خیلی کمی می خوابیم مثلا 10 دقیقه اما وقتی بیدار می شویم احساس می کنیم که ساعت ها خوابیده ایم و جالب تر این که در همان مدت کوتاه رویاهای فراوانی دیده ایم و مسافت های زیادی را سیر کرده ایم. آیا این تعاریف بدین معنا نیست که به جز جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، جهان های مختلف دیگری وجود دارند که ما می توانیم به آن ها سفر کنیم؟ ادامه در : http://tilesoft.ir/time

با صدای
م.قاسمیان
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads