• 4 سال پیش

  • 325

  • 12:16

تجربه نزدیک به مرگ یا تجربه تکرار نشدنی

Tile Soft | تیله سافت
1
1
0

تجربه نزدیک به مرگ یا تجربه تکرار نشدنی

Tile Soft | تیله سافت
  • 12:16

  • 325

  • 4 سال پیش

توضیحات
هیچ کدام از ما نمی‌توانیم منکر این موضوع بشویم که اگر گزارشی از تجربه افرادی که دچار مرگ موقت شده‌اند را بشنویم یا بخوانیم دچار حیرت و سردرگمی نمیشویم. بسیاری از افراد شک گرا و دیرباور شاید حتی مدعی بشوند که این افراد دچار توهم شده اند و یا رویا و کابوس دیده‌اند. ما تلاش می‌کنیم طی این مقاله دیدگاه شما را نسبت به پدیده تجربه نزدیک به مرگ به حقیقت علمی آن نزدیک‌تر کنیم. این مقاله در سایت تیله سافت : http://tilesoft.ir/NDE

با صدای
م.قاسمیان
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads