• 5 سال پیش

  • 47.0K

  • 47:30

چکش S02 E02 / از شجریان تا فرهاد : کپی رایت ، داستان ناتمام

چکش
16
16
1

چکش S02 E02 / از شجریان تا فرهاد : کپی رایت ، داستان ناتمام

چکش
  • 47:30

  • 47.0K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از پادکست چکش میزبان آقای کاوه راد، حقوقدان و فعال حقوق هنر هستیم تا از داستان کپی رایت در ایران صحبت کنیم کپی رایت،احتمالا مشهورترین موجودیتِ غایب در ادبیات روزمره دنیای هنر محسوب میشه. مواجهه ی ما با کپی رایت عمدتاً این جمله ست. "ما در ایران کپی رایت نداریم." اما در واقعیت ما جزو کشورهایی هستیم که بیش از نیم قرنه که قانونی برای حمایت از هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری داریم. قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تصویب شده. این قانون، تعریف ساده اما در عین حال نسبتاٌ دقیقی از کپی رایت به ما میده.

shenoto-ads
shenoto-ads