• 5 سال پیش

  • 33.7K

  • 52:36

E05 - خداحافظ آدل ؛ غارت آثار هنری توسط هیتلر

چکش
8
8
2

E05 - خداحافظ آدل ؛ غارت آثار هنری توسط هیتلر

چکش
  • 52:36

  • 33.7K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در قسمت پنجم پادکست چکش که یه جوری فاصله ای بین فصل اول و دوم هست به سراغ یه موضوع جالب و جذاب رفتم. غارت و دزدی آثار هنری تو این قسمت داستان غارت آثار هنری توسط هیتلر و حزب نازی و سرنوشت این آثار رو براتون روایت می کنم

shenoto-ads
shenoto-ads