• 5 سال پیش

  • 290

  • 03:46

رادیولوزی- خاطرات یک گونه رو به انقراض - کافه نشین

رادیولوزی
0
0
0

رادیولوزی- خاطرات یک گونه رو به انقراض - کافه نشین

رادیولوزی
  • 03:46

  • 290

  • 5 سال پیش

توضیحات
نویسنده و گوینده : حامد جهانتیغ کاری از رادیولوزی دپارتمان تولید محتوای ایما. رادیولوزی اولین رادیواینترنتی استان سیستان وبلوچستان مرکز نوآوری صنایع خلاق شرکت محتوای هوشمند نگاره ایما پارک علم وفناوری سیستان وبلوچستان تلگرام t.me/radiolouzi t.me/imastudioo اینستاگرام https://instagram.com/_u/radiolouzi https://instagram.com/_u//ima.cpg

shenoto-ads
shenoto-ads