• 1 ماه پیش

  • 6

  • 12:46

قسمت نهم| کنارِ کلمه| برشی از کتاب «زن آقا»

رادیو کنار
0
0
0

قسمت نهم| کنارِ کلمه| برشی از کتاب «زن آقا»

رادیو کنار
  • 12:46

  • 6

  • 1 ماه پیش

توضیحات

زهرا کاردانی یزد در کتاب «زن آقا» از سفر خودش و همسرش نوشته، زمانی که به عنوان دو طلبه علوم دینی، به روستاهای جنوب ایران رفته بودن. برشی از این کتاب منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر رو در این اپیزود کنار کلمه بشنوین.با صدای
نوشین تاجداری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads