• 1 ماه پیش

  • 6

  • 09:30

قسمت هشتم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «عزارئیل/کهنه سرباز»

رادیو کنار
0
0
0

قسمت هشتم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «عزارئیل/کهنه سرباز»

رادیو کنار
  • 09:30

  • 6

  • 1 ماه پیش

توضیحات

یاسر نوروزی در این قسمت از کنار کتاب رمان «عزارئیل/ کهنه سرباز» نوشته نیما اکبرخانی رو معرفی کرده.


با صدای
یاسر نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads