• 2 ماه پیش

  • 11

  • 26:22

قسمت ششم| کنار داستان| گفتگو با ابراهیم دیزگاه

رادیو کنار
0
توضیحات

در این قسمت از کنار داستان با ابراهیم اکبری دیزگاه، داستان نویس و مدرس داستان نویسی، گفتگو کردیم.


با صدای
سعید اسلام زاده
ابراهیم دیزگاه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads