• 1 ماه پیش

  • 3

  • 27:20

قسمت هشتم| کنارِ داستان| گفتگو با وجیهه سامانی

رادیو کنار
0
0
0

قسمت هشتم| کنارِ داستان| گفتگو با وجیهه سامانی

رادیو کنار
  • 27:20

  • 3

  • 1 ماه پیش

توضیحات

سعید اسلام زاده در این قسمت از کنار داستان، با وجیهه سامانی، داستان نویس گفتگو کرده.


با صدای
سعید اسلام زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads