• 1 ماه پیش

  • 11

  • 11:25

قسمت هشتم| کنارِ قاب عکس| آخر فروردین، شروع کار

رادیو کنار
0
0
0

قسمت هشتم| کنارِ قاب عکس| آخر فروردین، شروع کار

رادیو کنار
  • 11:25

  • 11

  • 1 ماه پیش

توضیحات

حکیمه صنیع فر عکس این جوان کارآفرین رو تو یکی از گزارش های خبرگزاری دید. آخر فروردین بود و حال و هوای شروع کار و حرفه؛ بنابراین به تماشای عکس نشست. خودش رو به جای عکاس گذاشت و برای عکس قصه نوشت. جوان کارآفرین، ممد روایت صنیع فر نیست، اما قصه ای که می شنوین پر از لحظه های مشترک تجربه شده برای همه ماست.


عکس ها و گزارش رو در لینک زیر:

yun.ir/lklbm2


با صدای
فاطمه اسحاق تبار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads