• 5 سال پیش

  • 24

  • 19:12

پادکست گپ، قسمت 21

پادکست گپ
0
0
0

پادکست گپ، قسمت 21

پادکست گپ
  • 19:12

  • 24

  • 5 سال پیش

توضیحات
این قسمت: صحبت درباره سیستم آموزشی مدارس ایران، سختی‌های کنکور و توقعات، فیلم‌های "مغزهای کوچک زنگ زده" و "عرق سرد"

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads