• 5 سال پیش

  • 31

  • 16:41

پادکست گپ، قسمت 20

پادکست گپ
5
5
0

پادکست گپ، قسمت 20

پادکست گپ
  • 16:41

  • 31

  • 5 سال پیش

توضیحات
این قسمت: صحبت با شایلان عشایری، طراح صحنه و لباس: نحوه وارد شدن به این حوزه کاری، فضای کار تئاتر و همکاری با افراد مختلف، روند رو به رشد کلی تئاتر و ...

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads