• 5 سال پیش

  • 25

  • 20:00

پادکست گپ، قسمت 15

پادکست گپ
0
0
0

پادکست گپ، قسمت 15

پادکست گپ
  • 20:00

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
این قسمت: شروع دوباره پادکست با فرمت جدید، معرفی اعضای پادکست، تغییر مسیر کاری نسبت به رشته تحصیلی، گالری‌های تهران

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads