• 5 سال پیش

  • 23

  • 30:20

پادکست گپ، قسمت 12

پادکست گپ
0
0
0

پادکست گپ، قسمت 12

پادکست گپ
  • 30:20

  • 23

  • 5 سال پیش

توضیحات
این قسمت: تاثیر تکنولوژی در برقراری ارتباطات، روز جانباز و نگاه جامعه به جنگ، جشنواره کتاب تهران

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads