• 2 ماه پیش

  • 7

  • 04:11

تامین مالی جمعی چیست و چه کاربردی در تامین مالی کسب و کارها دارد؟ (Crowdfunding)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

تامین مالی جمعی چیست و چه کاربردی در تامین مالی کسب و کارها دارد؟ (Crowdfunding)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 04:11

  • 7

  • 2 ماه پیش

توضیحات

یکی از شیوه های نوین تامین مالی شرکت ها و کسب و کارها که در دنیا و همچنین در بازار سرمایه کشور ما رایج است، مدلی تحت عنوان تامین مالی جمعی می باشد، در این شیوه، سرمایه گذاران به صورت نزدیکتر و در قالب سرمایه گذاری های خرد و کوچک اما به تعداد زیاد سرمایه گذار، در پروژه ها و طرح های مختلف سرمایه گذاری می کنند و بوسیله روش های گوناگون می توانند از این سرمایه گذاری ها بهره مند شوند که یکی از آنها دریافت بهره ثابت می باشد، زیرا روش های دیگری هم برای مشارکت و سرمایه گذاری در این شیوه تامین مالی وجود دارد. در این فایل صوتی به صورت کامل تری در این خصوص توضیح داده شده است.

برای دریافت مشاوره در این خصوص با دفتر دکتر ابراهیمی در ارتباط باشید. www.ebrahimifinance.ir

02128420131   -   09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads