• 2 ماه پیش

  • 11

  • 01:56

نقش اوراق قرضه در تامین مالی شرکت ها (Bonds)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

نقش اوراق قرضه در تامین مالی شرکت ها (Bonds)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 01:56

  • 11

  • 2 ماه پیش

توضیحات


یکی از رایج ترین و پر کاربردترین شیوه های تامین مالی کسب و کارها و شرکتها و حتی ارگان ها و سازمانها و دولت ها در دنیا و همچنین در کشور ما ایران، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی می باشد، این اوراق به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند که می تواند از از جمله آنها به اوراق شرکتی، اوراق دولتی، اوراق شهرداری ها، اوراق اسلامی صکوک در کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی اشاره کرد.

در این فایل صوتی توضیحات بیشتری در این خصوص داده شده است.

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153shenoto-ads
shenoto-ads