• 2 ماه پیش

  • 254

  • 05:12
  • 05:12

  • 254

  • 2 ماه پیش

توضیحات

ترومای پیچیده 🤔


ترومای پیچیده ، در حقیقت تروما یا آسیبی است که در دوران کودکی ما اتفاق افتاده و ادامه‌دار شده و معمولا در رابطه عاطفی ما خودشُ نشون می‌ده ، ...


بطور کلی می‌‌تونیم به سه نشونه ترومای پیچیده اشاره کنیم که از رایج‌ترین شیوه‌ها برای تطبیق خودمون با شرایط ناسالمِ ناایمن محیطی و روابط در دوران کودکی ماست ، ...


توضیح این سه نشونه رو در یک ویدئو بطور کامل در لینک زیر مشاهده بفرمائید لطفا ، ... 💚


https://youtu.be/MtWh42RuM2Y?si=YzVOpp8Nsu9WLy20


shenoto-ads
shenoto-ads