• 5 ماه پیش

  • 783

  • 00:35

مرد چرا ازدواج می‌کند؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

مرد چرا ازدواج می‌کند؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 00:35

  • 783

  • 5 ماه پیش

توضیحات

مرد بر اساس فلسفه تناسل که برای مرد پسر آوردن است برای رسیدن به جاودانگی ، خودآگاه و ناخودآگاه ، همسری را انتخاب می‌کند که نسل بهتری از خودش (خودِ مرد) به جا بگذارد که نسل به جا مانده از مرد بتواند بهتر این مسیرُ ادامه بده در راستای خدا شدن و رسیدن به جاودانگی بشر ، ...


shenoto-ads
shenoto-ads