• 5 سال پیش

  • 376

  • 01:09:32

فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره'

Gramatune
1
1
0

فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره'

Gramatune
  • 01:09:32

  • 376

  • 5 سال پیش

توضیحات
فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره" ، باحضور اندیشه هژبر و علی ازهری با محوریت کم کار بودن هنرمندان بعد از گرفتن مجوزهای ارشاد

با صدای
گراماتون
gramatune
اندیشه هژبر
علی ازهری
الیاس گرجی
امین عابدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads