• 5 سال پیش

  • 361

  • 01:07:35

پادکست داستان راک ایران قسمت ششم فرشید اعرابی "چهره ماندگار"

Gramatune
5
5
9

پادکست داستان راک ایران قسمت ششم فرشید اعرابی "چهره ماندگار"

Gramatune
  • 01:07:35

  • 361

  • 5 سال پیش

توضیحات
داستان راک ایران قسمت ششم با حضور استاد فرشید اعرابی هنرمندی که بیشترین آلبوم مجوز دار در سبک راک و متال ایران را دارا هستند

با صدای
gramatune
گراماتون
امین عابدی
فرشید اعرابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads