Gramatune

Gramatune
  428
  میانگین پخش
  50.0K
  تعداد پخش
  104
  دنبال کننده

  Gramatune

  Gramatune
  428
  میانگین پخش
  50.0K
  تعداد پخش
  104
  دنبال کننده

  • 5.3K

  • 4 سال پیش
  قطعه بعد تو از امین بصیری ...
  قطعه بعد تو از امین بصیری
  04:27
  • 5.3K

  • 4 سال پیش
  04:27
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت نهم نیما نواپور ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  50:51
  • 837

  • 4 سال پیش
  50:51
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت هشتم فرصت یا محدودیت صنم پاشا - ریما حسن زاده ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  01:05:45
  • 548

  • 4 سال پیش
  01:05:45
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت هفتم ” خون سپید “ پویان مددی - شروین زاهدی ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  01:10:32
  • 463

  • 4 سال پیش
  01:10:32
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت ششم ” حلقه گمشده “ امیر خرازی- کیان حجازی ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  01:35:15
  • 514

  • 4 سال پیش
  01:35:15
  داستان راک ایران برخاسته از خاکستر هادی کیانی ، شهروز گودرزی ...
  داستان راک ایران

  برخاسته از خاکستر<...
  55:53
  • 418

  • 4 سال پیش
  55:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  55:22
  • 356

  • 5 سال پیش
  55:22
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  52:30
  • 389

  • 5 سال پیش
  52:30
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  50:53
  • 417

  • 5 سال پیش
  50:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:16:14
  • 471

  • 5 سال پیش
  01:16:14
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  54:11
  • 311

  • 5 سال پیش
  54:11
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:06:20
  • 290

  • 5 سال پیش
  01:06:20
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:14:53
  • 310

  • 5 سال پیش
  01:14:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:25:04
  • 301

  • 5 سال پیش
  01:25:04
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:10:41
  • 253

  • 5 سال پیش
  01:10:41
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  54:34
  • 281

  • 5 سال پیش
  54:34
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:05:03
  • 259

  • 5 سال پیش
  01:05:03
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:22:57
  • 277

  • 5 سال پیش
  01:22:57
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:08:10
  • 246

  • 5 سال پیش
  01:08:10
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:20:55
  • 248

  • 5 سال پیش
  01:20:55
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  57:27
  • 213

  • 5 سال پیش
  57:27
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم "خیزش شرق تا جایی که پیاده رو ها تمام می شوند" با حضور احسان کاویانی و شایان کریمی...
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم "خیزش شرق تا ج...
  01:34:21
  • 249

  • 5 سال پیش
  01:34:21
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت سوم با حضور هامد بابایی و عبدی اوحدی...
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت سوم با حضور هامد باب...
  01:15:53
  • 267

  • 5 سال پیش
  01:15:53
  Music and Arrangement: هامد بابایی Guitars: هامد بابایی ، امیر خوش حرف Bass: فرشاد رمضانی Drums Sampling: همایون مجد زاده Mix and Mastering: همایون مجد زاده...
  Music and Arrangement: هامد بابایی
  Guitars: ...
  05:19
  • 520

  • 5 سال پیش
  05:19
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  56:08
  • 274

  • 5 سال پیش
  56:08
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  52:08
  • 209

  • 5 سال پیش
  52:08
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  56:20
  • 212

  • 5 سال پیش
  56:20
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  39:35
  • 203

  • 5 سال پیش
  39:35
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:28
  • 188

  • 5 سال پیش
  47:28
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:28
  • 313

  • 5 سال پیش
  47:28
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  44:12
  • 220

  • 5 سال پیش
  44:12
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  41:52
  • 219

  • 5 سال پیش
  41:52
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:39
  • 242

  • 5 سال پیش
  47:39
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  38:04
  • 201

  • 5 سال پیش
  38:04
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  40:57
  • 195

  • 5 سال پیش
  40:57
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  54:33
  • 223

  • 5 سال پیش
  54:33
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  52:06
  • 229

  • 5 سال پیش
  52:06
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  51:43
  • 193

  • 5 سال پیش
  51:43
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  48:53
  • 207

  • 5 سال پیش
  48:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  59:27
  • 188

  • 5 سال پیش
  59:27
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  46:21
  • 224

  • 5 سال پیش
  46:21
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:04:35
  • 233

  • 5 سال پیش
  01:04:35
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:17
  • 218

  • 5 سال پیش
  47:17
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:17
  • 164

  • 5 سال پیش
  47:17
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  51:23
  • 185

  • 5 سال پیش
  51:23
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  39:33
  • 212

  • 5 سال پیش
  39:33
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:05:38
  • 216

  • 5 سال پیش
  01:05:38
  فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره" ، باحضور اندیشه هژبر و علی ازهری با محوریت کم کار بودن هنرمندان بعد از گرفتن مجوزهای ارشاد...
  فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره...
  01:09:32
  • 361

  • 5 سال پیش
  01:09:32
  سینگل ترک جدید گروه تندر به اسم بزن ساز نام : بزن ساز آرتیست: گروه تندر آلبوم آرتیست: اردوان انزابی پور ژانر: هارد راک 1396...
  سینگل ترک جدید گروه تندر به اسم بزن ساز
  نام...
  04:35
  • 564

  • 5 سال پیش
  04:35
  قسمت آخر از فصل اول داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی...
  قسمت آخر از فصل اول داستان راک ایران "مرداب در ارم...
  58:12
  • 232

  • 5 سال پیش
  58:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads