• 5 سال پیش

  • 242

  • 58:12

داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی

Gramatune
0
0
0

داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی

Gramatune
  • 58:12

  • 242

  • 5 سال پیش

توضیحات
قسمت آخر از فصل اول داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی

با صدای
گراماتون
امین عابدی
علی اصفهانی
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads