• 5 سال پیش

  • 287

  • 01:34:21

داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم

Gramatune
1
1
0

داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم

Gramatune
  • 01:34:21

  • 287

  • 5 سال پیش

توضیحات
داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم "خیزش شرق تا جایی که پیاده رو ها تمام می شوند" با حضور احسان کاویانی و شایان کریمی

با صدای
گراماتون
gramatune
حامد حسینی
احسان کاویانی
شایان کریمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads