• 2 ماه پیش

  • 16

  • 08:19

دلیل فرود دشوار کاوشگرها روی ماه

جغد مینروا
0
0
0

دلیل فرود دشوار کاوشگرها روی ماه

جغد مینروا
  • 08:19

  • 16

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

واقعاًدلیل فرود دشوار کاوشگرها روی سطح ماه چیه؟ چرا کاوشگر ژاپنی که اخیراً روی سطح ماه فرود اومد وارونه بود…؟


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads